+48 667 03 03 03 | info@fundacjaze.org

Klaster

Głównym celem Klastra jest koordynacja działań zmierzających do badania i wdrażania technologii opartych o odnawialne źródła energii oraz i instalowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Pozostałe cele  Klastra :
 • Dążenie przede wszystkim do poprawy stanu środowiska
 • Integracja przedsiębiorstw krajowych i znajdujących się na terenie UE, ośrodków naukowo – badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych, instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej,
 • Edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości zastosowania takich rozwiązań, które wpłynął korzystnie w sferze klimatu
 • Promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii),
 • Wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej,
 • Wspieranie i promowanie firm, organizacji działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

Pozostałe cele  Klastra :

1) dążenie przede wszystkim do poprawy stanu środowiska,

2) integracja przedsiębiorstw krajowych i znajdujących się na terenie UE, ośrodków naukowo – badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych, instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej, 

3) edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości zastosowania takich rozwiązań, które wpłynął korzystnie w sferze klimatu

4) promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii),

5) wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 

6) wspieranie i promowanie firm, organizacji działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

Klaster jest dobrowolnym porozumieniem różnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, organizacji pozarządowych propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie całego Kraku oraz na obszarze UE.

Członkowie Klastra to różnorodne podmioty, które łączy tematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Klaster jest dobrowolnym porozumieniem różnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, organizacji pozarządowych propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie całego Kraku oraz na obszarze UE.

Członkowie Klastra to różnorodne podmioty, które łączy tematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Korzyści płynące ze współpracy:
 • Większa siła przebicia i oddziaływania
 • Zaplecze ze strony kadry naukowej
 • Kształtowanie tożsamości marki w regionach działania Klastra
 • Dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej
 • Budowa świadomości przedsiębiorców w obrębie OZE
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych dla członków Klastra
 • Pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy
 • Rozwój przedsiębiorstw
Chcemy w ramach współpracy z Członkami Klastra
 • zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej z naszym udziałałem
 • zapewnić stabilne dochody na przyszłość, o których to - Ty będziesz współdecydować
 • współtworzyć potencjał energetyczny w różnych regionach kraju
 • tworzyć lokalne projekty wspierające rolnictwo i przemysł w oparciu o czystą, odnawialną energię
 • Skoncentrować wokół siebie firmy globalne, które produkują elementy w zakresie OZE i chcą nawiązać współpracę na terenie UE.
 • Przygotować również inwestycje sieciowe, czyli związane z odebraniem i dostarczaniem do odbiorców końcowych energii wytworzonej przez członków Klastra.

Postaw razem z NAMI na odnawialne źródła energii.

To kolejny, ekologiczny krok w stronę lepszego jutra.

Ochroń z nami środowisko zapobiegając wzrostowi średniej globalnej temperatury.

Ratuj z nami przyrodę.

Dowiedz się więcej o niezależności energetycznej, pozyskaniu środków na budowę instalacji fotowoltaicznych, świadomości ekologicznej oraz ochronie środowiska.