+48 667 03 03 03 | info@fundacjaze.org

Klaster

Głównym celem Klastra jest koordynacja działań zmierzających do badania i wdrażania technologii opartych o odnawialne źródła energii oraz i instalowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Pozostałe cele  Klastra :

Pozostałe cele  Klastra :

1) dążenie przede wszystkim do poprawy stanu środowiska,

2) integracja przedsiębiorstw krajowych i znajdujących się na terenie UE, ośrodków naukowo – badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych, instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej, 

3) edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości zastosowania takich rozwiązań, które wpłynął korzystnie w sferze klimatu

4) promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii),

5) wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 

6) wspieranie i promowanie firm, organizacji działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

Klaster jest dobrowolnym porozumieniem różnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, organizacji pozarządowych propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie całego Kraku oraz na obszarze UE.

Członkowie Klastra to różnorodne podmioty, które łączy tematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Klaster jest dobrowolnym porozumieniem różnych przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, organizacji pozarządowych propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie całego Kraku oraz na obszarze UE.

Członkowie Klastra to różnorodne podmioty, które łączy tematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Korzyści płynące ze współpracy:
Chcemy w ramach współpracy z Członkami Klastra

Postaw razem z NAMI na odnawialne źródła energii.

To kolejny, ekologiczny krok w stronę lepszego jutra.

Ochroń z nami środowisko zapobiegając wzrostowi średniej globalnej temperatury.

Ratuj z nami przyrodę.

Dowiedz się więcej o niezależności energetycznej, pozyskaniu środków na budowę instalacji fotowoltaicznych, świadomości ekologicznej oraz ochronie środowiska.
Chinese (Simplified)EnglishPolish