+48 667 03 03 03 | info@fundacjaze.org

Fundacja Zielona Energia kompleksowo zajmuje się procesem przygotowania koncepcji oraz opłacalności farmy fotowoltaicznej oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej, a także budową farm fotowoltaicznych pod klucz.

Wykonujemy szczegółowe projekty techniczne: zarówno koncepcyjne, budowlane, wykonawcze oraz zamienne. Uzgadniamy i projektujemy stacje transformatorowe oraz przyłącza. Dzięki bliskiej współpracy z wieloma producentami i dostawcami rozwiązań, jesteśmy zawsze na bieżąco w technologii OZE. Potrafimy zoptymalizować projekty pod kątem kosztów realizacji i uzysków energii.

Ze względu na dynamiczny rozwój branży odnawialnych źródeł energii (OZE), rosnącą świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa, ale także wspierające regulacje prawne, coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na inwestycję w farmy fotowoltaiczne. Okazuje się, że nie trzeba być potentatem naftowym, ani nawet wydobywać węgla, by móc zarabiać na energii. Wystarczy mieć lub dzierżawić trochę gruntu i umiejętnie wykorzystać oddziaływanie promieniowania słonecznego docierającego do nas w wystarczającej ilości przez cały rok.

Pozostałe cele  Klastra :

1) dążenie przede wszystkim do poprawy stanu środowiska,

2) integracja przedsiębiorstw krajowych i znajdujących się na terenie UE, ośrodków naukowo – badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych, instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej, 

3) edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości zastosowania takich rozwiązań, które wpłynął korzystnie w sferze klimatu

4) promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii),

5) wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 

6) wspieranie i promowanie firm, organizacji działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

FARMA FOTOWOLTAICZNA ETAPY INWESTYCJI

ETAP I – Pozwolenie na budowę

ETAP II – Przygotowanie projektu elektrowni fotowoltaicznej i złożenie wniosku

ETAP III – Budowa farmy fotowoltaicznej - wykonawstwo

Należy pamiętać, że budowa farm fotowoltaicznych wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. W niektórych przypadkach konieczne będzie także uzyskanie koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki. Pozwolenie na budowę farmy PV wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.

O farmie fotowoltaicznej mówimy w przypadku instalacji o mocy od 500 KWp. Zazwyczaj jednak inwestorzy decydują się na budowę min. 1 MWp. Taka instalacja wyprodukuje rocznie około 1000 MWh (tysiąc megawatogodzin) energii elektrycznej.

Przedsiębiorca zamawiający projekt farmy fotowoltaicznej, sprawdza najpierw opłacalność inwestycji. Do niedawna okres zwrotu szacowało się na około dziesięć lat. Jednak wraz ze zmianami przepisów dotyczących OZE, wysokimi cenami energii elektrycznej w Polsce oraz spadkiem cen paneli słonecznych, zysk z farmy fotowoltaicznej przychodzi dużo szybciej. Rentowność wybudowanej elektrowni fotowoltaicznej zależy nie tylko od ceny referencyjnej za wyprodukowany prąd, ale w dużej mierze od optymalnie dobranych komponentów. Przemyślany sposób finansowania i uzyskanie dofinansowania pod budowę farm fotowoltaicznych oraz sprawne przeprowadzenie inwestycji ma także ogromny wpływ

Aby uzyskać więcej informacji w zakresie budowy farm fotowoltaicznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 667 03 03 03 lub email: farmy@fundacjaze.org

Pozostałe cele  Klastra :

1) dążenie przede wszystkim do poprawy stanu środowiska,

2) integracja przedsiębiorstw krajowych i znajdujących się na terenie UE, ośrodków naukowo – badawczych i badawczo rozwojowych, jednostek edukacyjnych, instytucji i organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej, 

3) edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym ochrony środowiska, gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii, oraz możliwości zastosowania takich rozwiązań, które wpłynął korzystnie w sferze klimatu

4) promocja oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii),

5) wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 

6) wspieranie i promowanie firm, organizacji działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innych dziedzin związanych zrównoważonym rozwojem energetyki.

Why Choose Us

Let us now emphasize on the main benefits that customers will get by your company. Tell them that you have a solution for all their pain points and will cater to each one of them.

Fastest Work

An attractive line about the heading above.

High Skills

An attractive line about the heading above.

Clean Work

An attractive line about the heading above.

Proper Take Care

An attractive line about the heading above.

Chinese (Simplified)EnglishPolish