+48 667 03 03 03 | info@fundacjaze.org

Jako Fundacja jesteśmy na etapie stworzenia ogólnopolskiego klastra energii „Zielona Energia” dedykowanego wszystkim przedsiębiorcom chcącym w znaczący sposób uzuskać dofinasnowanie do inwestycji związanuych z OZE

Misja

Nasza misją jest Tworzenie samobilansujących się obszarów sieci elektroenergetycznej oraz rozwój energetyki odnawialnej.

Wizja

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zapewnienie lepszych warunków działania dla lokalnych przedsiębiorców.

Wartości

Wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego odnośnie wytwarzania i zużywania energii elektrycznej oraz cieplnej oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy

Potencjalne korzyści uczestników klastra:

Zarząd

Życiorys zawodowy Fundatora Fundacji Zielona Energia

Grzegorz Brzezicki

Fundator Fundacji Zielona Energia

Doświadczony menedżer, w ciągu kilku ostatnich lat zarządzał lub nadzorował portfelem spółek, które prowadzą działalność w zakresie finansów, nieruchomości, OZE jak również nowoczesnych technologii. Twórca marki i sklepu internetowego IRHouse.eu (www.irhouse.eu) oraz NF40.eu. Projektant funkcjonalności systemów CRM dla rozwiązań biznesowych.

Wykształcenie wyższe ukończona Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – kierunek Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe

Ekspert w zakresie ogrzewania powierzchniowego na podczerwień oraz wykorzystania nowych

technologii w technice grzewczej.

Why Choose Us

Let us now emphasize on the main benefits that customers will get by your company. Tell them that you have a solution for all their pain points and will cater to each one of them.

Fastest Work

An attractive line about the heading above.

High Skills

An attractive line about the heading above.

Clean Work

An attractive line about the heading above.

Proper Take Care

An attractive line about the heading above.

Chinese (Simplified)EnglishPolish