+48 667 03 03 03 | info@fundacjaze.org

Farmy Fotowoltaiczne

Fundacja Zielona Energia kompleksowo zajmuje się procesem przygotowania koncepcji oraz opłacalności farmy fotowoltaicznej oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej, a także budową farm fotowoltaicznych pod klucz.

Witamy Państwa na stronie Fundacji Zielona Energia.

Jesteśmy instytucją powołaną do inicjowania i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju. W tym celu utworzyliśmy ogólnopolski klaster energii „Zielona Energia”

W ostatnim dziesięcioleciu formuła scentralizowanej energetyki opartej o elektrownie dużych mocy, zdaje się wyczerpywać. Wynika to głownie z wyczerpywania się zasobów złóż paliw kopalnych oraz postępu technologicznego, pozwalającego na bardziej elastyczne zarządzanie produkcją, poprzez wykorzystanie źródeł energii z generacji rozproszonej opartej głównie o bezemisyjne i niewyczerpywalne źródła odnawialne.

Klastry energii są niczym innym jak tylko emanacją światowego trendu dążącego do budowy nowoczesnej gospodarki energetycznej, opartej na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania zasobów.

Więcej

Przez ostatnie lata, zarówno w Polsce jak i na świecie, rozwój OZE oparty był o różne systemy dopłat do produkcji energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Spadające jednostkowe koszty produkcji energii w tych źródłach oraz rozwój myśli technicznej rodzi perspektywę, w której energia z OZE stanie się konkurencyjna także bez konieczności dotowania w długiej perspektywie.

Efekt ten można osiągnąć poprzez wykorzystanie podstawowej ich zalety, jaką jest możliwość produkcji energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. W ten sposób wyższe jednostkowe koszty produkcji zostaną skompensowane niższymi kosztami sieciowymi wynikającymi z redukcji zapotrzebowania na energię pochodzącą z Krajiwego Systemu Energetycznego. Doprowadzi to nie tylko do lokalnego spadku kosztów zaopatrzenia w energię, ale także do częściowego, a być może w niektórych przypadkach także całkowitego, uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii. W skali kraju jest to przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa energetycznego obszarów mniej zurbanizowanych oraz uniezależnianie się od zewnętrznych dostaw surowców.

Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i energii elektrycznej w transporcie (paliw).

Formuła klastra jest na tyle elastyczna, że pozwala uczestnikom budować zindywidualizowany model biznesowy działania klastra oraz optymalnie dobrać formę prawną jego działalności. Członkowie klastra nie muszą rezygnować z dotychczas prowadzonej działalności, lecz poprzez współpracę – wszędzie tam, gdzie przynosi to im i pozostałym uczestnikom klastra korzyści, generują wartość dodaną dla lokalnej społeczności. Przyłączanie się lub odłączanie od klastra może, ale nie musi ważąco wpływać na działalność pozostałych członków.

Klaster energii wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925). Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, czyli zawartą przez uczestników umowę. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego. Jej przedmiotem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja, obrót energią (w tym z odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków klastra poszczególne elementy. Działalność klastra mieści się w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Obszar działania klastra nie powinien przekraczać granic obszaru gospodarczego, którym w Polsce najczęściej jest powiat. Klaster energii reprezentuje koordynator. Jest to dowolny członek klastra energii lub specjalnie powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja itp.

Zwiń

Przez ostatnie lata, zarówno w Polsce jak i na świecie, rozwój OZE oparty był o różne systemy dopłat do produkcji energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Spadające jednostkowe koszty produkcji energii w tych źródłach oraz rozwój myśli technicznej rodzi perspektywę, w której energia z OZE stanie się konkurencyjna także bez konieczności dotowania w długiej perspektywie. Efekt ten można osiągnąć poprzez wykorzystanie podstawowej ich zalety, jaką jest możliwość produkcji energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. W ten sposób wyższe jednostkowe koszty produkcji zostaną skompensowane niższymi kosztami sieciowymi wynikającymi z redukcji zapotrzebowania na energię pochodzącą z Krajiwego Systemu Energetycznego. Doprowadzi to nie tylko do lokalnego spadku kosztów zaopatrzenia w energię, ale także do częściowego, a być może w niektórych przypadkach także całkowitego, uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii. W skali kraju jest to przede wszystkim budowanie bezpieczeństwa energetycznego obszarów mniej zurbanizowanych oraz uniezależnianie się od zewnętrznych dostaw surowców. Klaster energii można opisać jako porozumienie działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu i energii elektrycznej w transporcie (paliw). Formuła klastra jest na tyle elastyczna, że pozwala uczestnikom budować zindywidualizowany model biznesowy działania klastra oraz optymalnie dobrać formę prawną jego działalności. Członkowie klastra nie muszą rezygnować z dotychczas prowadzonej działalności, lecz poprzez współpracę – wszędzie tam, gdzie przynosi to im i pozostałym uczestnikom klastra korzyści, generują wartość dodaną dla lokalnej społeczności. Przyłączanie się lub odłączanie od klastra może, ale nie musi ważąco wpływać na działalność pozostałych członków. Klaster energii wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925). Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, czyli zawartą przez uczestników umowę. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego. Jej przedmiotem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja, obrót energią (w tym z odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków klastra poszczególne elementy. Działalność klastra mieści się w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Obszar działania klastra nie powinien przekraczać granic obszaru gospodarczego, którym w Polsce najczęściej jest powiat. Klaster energii reprezentuje koordynator. Jest to dowolny członek klastra energii lub specjalnie powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja itp.

Dlaczego właśnie my

CO ROBIMY

RECYKLING
SYSTEM EKO
RATOWANIE LASÓW
solar
DYSTRYBUCJA PANELI PV
ENERGIA WIATROWA
RATOWANIE ZWIERZĄT

We are best

RECENT PROJECTS

Fertilization

A line about the service you've mentioned above.

Shrub Planting

A line about the service you've mentioned above.

Grass Cutting

A line about the service you've mentioned above.

"Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipising elit!"

Waste Disposal

A line about the service you've mentioned above.

Certified Experts

A line about the service you've mentioned above.

Garden Care

A line about the service you've mentioned above.

Jak to działa?

Klastry

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Współpraca w ramach klastrów może przyczynić się także do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki rozwojowi tych inicjatyw możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego.

Reasons Join Us

OUR VOLUNTEERS

Head of Platform

Charles Russell

Senior Project

Carol Murray

Support

Kenneth Fowler

Nasze wiadomości

NAJNOWSZE POSTY

SMARTFLOWER

Smartflower to jedyne na świecie rozwiązanie solarne, które wykorzystuje kompleksowy,...

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj powiadomienia na temat tworzących się na nowych klastrów energii!

Chinese (Simplified)EnglishPolish